Om

Eskilstuna tros ha fått sitt namn efter den engelska munken Eskil och en gammal handelsplats från hednatiden som kallades för Tuna. Munken Eskil var i Sverige för att sprida kristendomen i området kring Mälaren och ska ha dödats av några asatroende i Strängnäs. De asatroende hedningarna ska sedan ha begravt Eskil vid Tuna som efter det kom att kallas just Eskilstuna.

Webbplatsen Eskilstuna.org kopplar ihop med historiens vingslag om orten och ger dig glimtar från en av de populäraste sektorerna i samhällslivet: Kyrkans och trons värld.

Från en artikel i tidningen Dagen kan vi läsa:
Visste du att tillsammans samlar alltså frikyrkorna och Svenska kyrkan upp mot 175000 gudstjänstdeltagare en vanlig söndag. Dessutom tillkommer flera tusen katolska och ortodoxa kyrkobesökare. Är det mycket eller lite? En allsvensk omgång i herrfotboll samlar 57 600 åskådare, alltså betydligt färre. 2011 gjordes 16,4 miljoner biobesök totalt i Sverige, vilket är färre än det totala antalet gudstjänstbesök bara i Svenska kyrkan, om även till exempel musikgudstjänster och förrättningar räknas in.

I Eskilstuna är kyrkorna aktiva och har många besökare. Flera tusen människor berörs varje vecka av kyrkornas verksamhet.

Internationellt är tron på Gud på frammarsch. Många kyrkor över hela världen samlar var och en 10 000 -tals personer varje vecka.
Men vad tror man egentligen på i kyrkan? Vad gör man i kyrkan?

Här på Eskilstuna.org får du en del av svaren. Här hittar du livsberättelser, Musik samt en mängd inslag som har kristen tro som gemensamt tema. Samarbete sker mellan Eskilstuna.org och Pingstkyrkan i Eskilstuna och information sker även från andra kyrkor i Eskilstuna

Vill du veta mer om kristen tro kan du gå till www.jesus.se där du hittar hundratals livsberättelser och där du kan beställa ett gratis Nya Testamente.

Allt bildmaterial på sidan tillhör – om inte annat anges – Eskilstuna.org.
mvh Webbteamet