Stadshuset i Eskilstuna stod klart i slutet av 1800-talet och dit flyttade stadens administration från rådhuset. Vid den tiden hade byggnaden tinnar högst upp i hörnen och tre entréer.