Fors kyrka ligger i centrala Eskilstuna och är Eskilstunas äldsta kyrka. 
Den engelske munken St Eskil lät i mitten av 1000-talet se till att det uppfördes en stenkyrka vid Eskilstunaåns västra strand. Vapenhuset i kyrkan renoverades senast på 1600-talet.
Tornet där kyrkklockorna hänger fungerade som försvarstorn och utkikstorn om inkräktare kom uppströms via Eskilstunaån. Huvudfasaden från år 1814 är oförändrad.

Kyrkan är Eskilstunas främsta minnesmärke från medeltiden.

Kyrkan rymmer 350 personer.