Vid Clarion Collection Hotel Bolinder Munktell finns dammluckor och vattnet tar fart nedströms.